Nackalistans ställningstagande om Jaktvarvet, Saltsjöbaden

Nackalistan välkomnar att den styrande majoriteten efter protester från närboende har beslutat att inte gå vidare med den nuvarande detaljplanen för Jaktvarvet i Solsidan, Saltsjöbaden. Vi vill klargöra några punkter, då vi fått många frågor:

Nackalistan har sedan länge tagit avstånd från den tänkta planeringen och exploateringen av Jaktvarvsområdet mot bakgrund av de brister och det negativa intrång planen kommer att göra i del av naturmarken.

Om en liknande plan uppkommer som alternativ kommer vi att yrka avslag även på den.

Nackalistan har begärt att få upp ärendet på bordet till nästa möte i MSN under september och kommer att fråga om fortsatta planer.

Nackalistan kommer att skriva ett politikerinitiativ (likande en motion) om förslag på en alternativ utveckling av den redan exploaterade marken där bl a ett seniorboende kan ingå. Detta har bl a önskats av intresserade invånare.

Flygfoto: Nacka kommun

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: